Uw browser ondersteunt geen Javascript of u heeft het gebruik van Javascript niet toegestaan.

Triage ondersteuning in de GGz: 4DKL en DSI

Vanaf 1 januari 2014 hebben zorgverleners in de GGz (huisarts/poghggz, bedrijfsartsen, jeugdartsen) te maken met andere verwijsregels (verwijsmodel) voor patiŽnten met psychische problematiek.

objectiveren verwijsmodel: 4DKL en DSI

De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) en het Diagnose en Screening Instrument (DSI) geven op basis van objectieve regels efficiŽnt invulling aan het verwijsmodel.

De 4DKL kan bij psychische klachten van patiŽnten helpen bepalen of nadere actie nodig is, en zo ja welke. De 4DKL onderscheidt psychosociale klachten van depressieve en angstsklachten en signaleert somatisatieklachten. De 4DKL wordt door de patiŽnt (thuis) in ca 10 minuten ingevuld.

Het DSI is een semi-gestructureerd interview dat praktische invulling geeft aan de verwijscriteria van het zorgmodel. Onderdeel van het instrument is een gevalideerd diagnostisch instrument voor DSM IV as 1 stoornissen. Daaraan zijn de criteria van het verwijsmodel toegevoegd. Is de behandeling in de basis GGz geÔndiceerd dan indiceert het DSI bovendien het bijbehorend zorgproduct. Afname van het DSI vergt 30-60 minuten afhankelijk van de aard van de problematiek.

De instrumenten kunnen afzonderlijk of gecombineerd gebruikt worden. Beide instrumenten zijn web-based.

getrapte diagnostiek

In de combinatie van 4DKL en DSI voorkomt de 4DKL zinloos afnemen van het DSI. Bij lichte psychische problematiek kan volstaan worden met het eenmalig (of vaker) invullen van de 4DKL door de patiŽnt (thuis). Blijkt uit (het beloop van) de scores van de 4DKL dat er toch sprake is van ernstiger problematiek dan kan het DSI alsnog ingezet worden voor DSM IV diagnostiek.
In geval van een vermoeden van zwaardere problematiek, bijvoorbeeld eetstoornissen of adhd, kan het DSI natuurlijk wel direct ingezet worden.

ondersteuning werkwijze

De uitslag van de 4DKL is on-line toegankelijk. Afhankelijk van de uitslag op de 4DKL bespreekt u de uitslag met de patiŽnt in een kort of een langer durend consult, waarin bijvoorbeeld het DSI afgenomen kan worden. Wordt het DSI afgenomen als vervolgstap na de 4DKL, dan kiest het DSI automatisch de passende vragenlijsten voor afname.

De 4DKL en het DSI kunnen los van elkaar worden afgenomen en meerdere keren per patiŽnt.